1. violet sadly violetsadly

    sinh vien nghi tet ma cu nhu cong nhan di lam.27 tet moi nghi,may nguoi o xa sao ve nha kip troi.

  2. 
  3. bring value to life

    sinh vien nghi tet ma cu nhu cong nhan di lam.27 tet moi nghi,may nguoi o xa sao ve nha kip troi.

Gửi bình luận


Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Tầng 2, nhà F, tòa nhà VAS, Khu đô thị Mỹ Đình I, Hà Nội Hà Nội, Việt nam 10000
Phone: (04) 7 305 9886 – (04) 7 308 0898