Sự kiện

Thứ 2 - 7

14/09 - 14/11

FPT Polytechnic

Cuộc thi "FE Sáng tạo"

Thứ 7

31/10

FPT Polytechnic

Học bổng "FPoly Lập nghiệp"

Thứ 7

31/10

FPT Polytechnic Tây Nguyên

Chương trình lễ hội Halloween

Thứ 7

10/10

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm

Thứ 6

09/10

FPT Polytechnic Hà Nội

HN - Giải “Tâng bóng nghệ thuật”

Đối tác tuyển dụng