Sự kiện

Thứ 7

01/08

FPT Polytechnic Tây Nguyên

Tham quan Công ty tổ chức sự kiện Pro

Thứ 5

30/07

FPT Polytechnic Hà Nội

Opentalk 'Đàm phán trong tình yêu'

Thứ 2

27/07

FPT Polytechnic Hà Nội

Chương trình 'Sư phụ nhận đệ tử'

Chủ nhật

26/07

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Khóa huấn luyện giảng viên

Thứ 7

25/07

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Ngày hội việc làm FE JobFair 2015

Đối tác tuyển dụng