Sự kiện

Tháng 4 - 8

11/04 - 23/08

Chủ nhật

12/06/2016

Thứ hai & ba

03/06 - 04/06

FPT Polytechnic Hà Nội

Tập huấn “Thủ lĩnh sinh viên”

Thứ 7

21/05/2016

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Poly Students Cup 2016

Tháng 05

15/05/2016

Poly góc nhìn
Giảng viên trẻ sở hữu hàng loạt giải thưởng nhiếp ảnh ‘khủng’
Giảng viên trẻ sở hữu hàng loạt giải thưởng nhiếp ảnh ‘khủng’ Xem thêm >>

© 2016 FPT Polytechnic. All Rights Reserved. Developed by Khối giáo dục FPT | FUG | FSchool | FGO | FTRI | Masters FU | Cóc đọc