Sự kiện

Tháng 4 - 8

11/04 - 23/08

FPT Polytechnic

Cuộc thi "Poly sáng tạo 2016"

Thứ 7

21/05/2016

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Poly Students Cup 2016

Tháng 5

09/05 - 14/05

FPT Polytechnic

Tuần định hướng sinh viên khóa 12.2

Thứ 5

12/05/2016

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Tuyển trợ giảng khối ngành CNTT

Tháng 05

10/05/2016

FPT Polytechnic Hà Nội

Khai giảng các khóa ngắn hạn