Sự kiện

Tháng 4 - 8

11/04 - 23/08

FPT Polytechnic

Cuộc thi "Poly sáng tạo 2016"

Thứ 7

16/07/2016

Tháng 5 & 6

21/05 - 21/06

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Poly Students Cup 2016

Thứ năm

16/06/2016

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Tôn vinh "Ong vàng Poly"

Chủ nhật

12/06/2016

Poly góc nhìn
Nữ sinh đổi đời nhờ chương trình “Thay đổi cuộc sống”
Nữ sinh đổi đời nhờ chương trình “Thay đổi cuộc sống” Xem thêm >>

© 2016 FPT Polytechnic. All Rights Reserved. Developed by Khối giáo dục FPT | FUG | FSchool | FGO | FTRI | Masters FU | Cóc đọc