Sự kiện

Thứ 2 - Thứ 6

11/05 - 24/07

FPT Polytechnic

Cuộc thi Poly sáng tạo 2015

Thứ 6

10/07

FPT Polytechnic Toàn quốc

Cuộc thi quay Clip “Phá cách và hòa nhịp với Poly Rap”

Thứ 4 - Thứ 7

20/05 - 06/06

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Cuộc thi ảnh 'Môi trường và con người'

Thứ 7

30/05

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Lễ tôn vinh 'Ong vàng Poly' HK Spring 2015

Thứ 6

29/05

FPT Polytechnic Tây Nguyên

Tham quan và phỏng vấn việc làm tại Viettel

Đối tác tuyển dụng