Sự kiện

Thứ 7

18 tháng 4

FPT Polytechnic Hà Nội

Talkshow Tủ sách chuyên nghề

Thứ 7

18 tháng 4

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Hội cờ Giỗ tổ lần thứ 9

Thứ 7

18 tháng 4

FPT Polytechnic Tây Nguyên

Tham quan thực tế doanh nghiệp

Thứ 7

18 tháng 4

FPT Polytechnic Đà Nẵng

Vòng loại Quốc gia MOSWC 2015

Thứ 7

18 tháng 4

FPT Polytechnic Hà Nội

Cuộc thi thiết kế video/clip
“Kỳ 8 cuộc tôi”

Đối tác tuyển dụng