Sự kiện

Tháng 4 - 8

11/04 - 23/08

FPT Polytechnic

Cuộc thi "Poly sáng tạo 2016"

Thứ tư

20/07/2016

FPT Polytechnic Hà Nội

Lễ phát bằng tốt nghiệp

Thứ 7

16/07/2016

Tháng 7

04/07 - 11/07

FPT Polytechnic

Tuần định hướng khóa 12.3 - Đợt I

Thứ năm

07/07/2016

FPT Polytechnic Hà Nội

Cuộc thi viết “Poly trong tôi là…”

© 2016 FPT Polytechnic. All Rights Reserved. Developed by Khối giáo dục FPT | FUG | FSchool | FGO | FTRI | Masters FU | Cóc đọc